IGEI ÜZENET

Húsvét csodája – ma!
2022-04-16

   Húsvét hajnala meglepő, megrendítő, emberi értelemmel fel sem fogható csodát hozott a világ számára. Nagycsütörtök éjjel és nagypénteken úgy tűnt, Jézus mindent elveszített. Elveszítette a szabadságát, mert elfogták. Elveszítette a tanítványait: valamennyien elfutottak és magára hagyták Őt. Elveszítette az igazságos tárgyaláshoz való jogát, hiszen az elfogatás után még éjszaka a nagytanács előtt hamis tanúk vallomásaival vádolták, nem sokkal később Pilátus saját meggyőződése ellenére, mint igaz embert küldte őt a keresztre – engedve a tömeg nyomásának és a zsarolásnak. Végül elveszítette az életét is, egy keresztre szögezve, a legborzalmasabb halálban. Úgy tűnt, hogy aki így mindent elveszít, az maga is csak vesztes lehet! 

   Húsvét hajnala alaposan megcáfolta ezt az elképzelést! Így ír erről a Máté evangéliuma (Máté 28): „Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak.”
   A sírhoz érkező asszonyokat szeretetteljes bátorítás fogadta:
„Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.”
     Nyilvánvalóvá vált a világ számára, hogy Jézus nem vesztes, hanem győztes! A szenvedése és halála nem szerencsétlen véletlenek szomorú egybeesése volt, hanem az élete tudatos odaajándékozása, a feltámadása pedig az élete tudatos újra felvétele, ahogy az Úr a János evangéliumában elmondja: 
   17Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. 18Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. (János 10, 17-18)
   Jézus ezzel a küldetéssel az emberek számára megoldhatatlant oldotta meg! Lehetőséget teremtett arra, hogy megbékéljünk Istennel, hogy Isten megbocsásson nekünk. Lehetőséget adott arra, hogy az Istennel való közösségben új életet kapjunk tőle, és részesei lehessünk annak az örök életnek, amelyre Isten eredtileg teremtett bennünket!
  Kedves Testvérem, mindebben neked is részed lehet most húsvétkor, ha Jézus feltámadásának a hírét hittel, örömmel fogadod! 
  Meg fogod tapasztalni, hogy az Úr előtted jár, és valóságosan találkozhatsz Vele, Szentlelke jelenléte által! Ez a találkozás hozza el a kegyelmet, bűnbocsánatot, az új életet és annak örömét a számodra is! 
    Azt kívánom, hogy húsvét örömhíre – Isten személy szerint neked is szóló terve alapján – az életed megélt valóságává válhasson!

  Ezekkel a gondolatokkal kívánok az egyházközségünk presbitériuma és lelkipásztorai nevében áldott, békés húsvéti ünnepeket minden kedves Testvérünknek!

Wagner Tamás
lelkipásztor