Gyülekezetünk szolgáló csoportjai

Katechéta Kiskör

Ebben a tanévben kapcsolódtam a katekéta, hitoktatói kiskörbe.

Kislányomat gyermek istentiszteletekre kísérve érkeztem és figyelhettem meg azt a munkát, amit az előttem járók végeztek. Ahogyan a gyülekezetbe is jó tartozni, ugyanígy hálás vagy az Úristennek és elhívásom által örömmel tartozom ebbe a kiskörbe, azért is mert jelentkezésem után szerető és támogató befogadásban részesülhettem.


Hitoktatóként a gyermekek szinte minden korosztályával találkozhatunk, ami sok új tapasztalatot, élményt nyújt az otthoni gyermeknevelésben is. Mi katekéták is sokfélék vagyunk. Egy-egy kisköri találkozó alkalmat ad bibliai ismereteink elmélyítésére, szakmai, oktatási kérdések, tapasztalatok megvitatására, személyes tanítási, könyvbéli, egyéb kulturális élményeink örömeink, gondjaink megosztására is.

Legutóbbi alkalmunkon egyik társunk (O.J.) pl. felvetette az ún. „Gyerekszáj” téma weboldalon való megjelenítésének ötletét, amit lelkesen fogadtunk és nagyon jó ötletnek tartunk, hiszen ténylegesen annyi kedves, ártatlan néha akár megmosolyogtató dolgot tud egy-egy gyermek mondani a gyermek istentiszteletek alkalmával, hogy kár lenne megfeledkezni az elhangzottakról.


A közösség elsődleges célja, hogy az óvodáskorú gyermekektől a konfirmandus korosztályig közelítse a gyermekeket Istenhez, természetesen a gyülekezet vezetőire, többi tagjára is támaszkodva. Másrészről támogatjuk, emeljük, fejlesztjük egymást a hitben, hogy ezáltal is hitelesebben közvetíthessük a ránk bízottaknak Istent, az Isteni tanítást.


Akit érdekel ez az elfoglaltság és szívesen tartozna egy vidám, sokszínű csapathoz, szeretettel várjuk soraink közé!

Molnár Mária Nőszövetség

A nőszövetség gyülekezetünk legrégebbi, működő csoportja. Külön szabályzattal és választott renddel működik. Nőszövetségünk tagjai szerdánként, 15 órakor találkoznak a nőszövetségi helységünkben.
A Nőszövetségi Körünk tagjai aktív diakóniai munkát látnak el: részt vesznek az imádságban, a szeretetvendégségek rendezésében, a betegek, az idősek, a szeretetotthonban élők látogatásában, és sok szép kézimunka születik asszonytestvéreink keze munkái nyomán.

 

Gyülekezeti énekkar

„E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak!”
(Zsoltárok könyve 68,33)

Az énekkarunk immár 3 éve a klasszikus, elsősorban egyházi zenei kincsünket gondozza, hozzájárul az istentiszteletek szépségéhez, és kórustalálkozókon is fellép. A kóruspróbákon kívül is szívesen töltjük időnket egymás társaságában, ezért rendszeresen szervezünk közös családi összejöveteleket is, ami alkalmat ad arra, hogy egymást mélyebben megismerhessük.

Testvéri szeretettel várunk minden énekelni vágyó, lelkes gyülekezeti tagot, aki szívesen tartozna egy szeretetteljes, összetartó kis közösséghez, amely énekben dicsőíti az Urat, megtapasztalva a közös szolgálat felemelő örömét.

Bozsoky Brigitta, kórusvezető (06 20 / 280 3198)

„Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.”
(Efezusiaknak írt levél 5,19)

Gyülekezeti zenekar: „Bárka Band”

 A Bárka Band gyülekezetünk kis zenekara. A keresztyén könnyűzene nyelvén igyekszünk megszólítani a fiatalokat, és minden könnyűzenét kedvelő embert. A zenével, mint Isten dicsőítésének egyik formájával szeretnénk elmondani mindenkinek az életünket átformáló örömhírt, bizonyságot téve Isten életünket meghatározó jelenlétéről.

Minden hónap első vasárnapján (július és augusztus kivételével) szolgálunk a családi istentiszteleteken, kiegészülve gyülekezetünk hangszeres zenészeivel és énekeseivel. Alkalmanként koncerteket is tartunk. A próbák csütörtökönként 18 órakor kezdődnek, a gyülekezeti teremben.

Egymás Terhét Hordozzátok Alapítvány

Egyházközségünk közcélú alapítványa az alapító okiratban foglaltaknak megfelelő módon tevékenykedik, közcélú diakóniai szolgálatot lát el egyházközségünk teljes területén.