Gyülekezeti kisköreink

Női kör

Ez a kör gyülekezettünkbe járó nők számára kínál közösségi alkalmat, ahol az Igére figyelésben, imádságban, beszélgetésben lehetnek együtt. Az alkalmakat a hónap 1. és 3. péntekén, 18 órától tartjuk a lelkészi hivatalban, amelyen bibliatanulmányozással, a hitépítés kérdéseivel, és a nőtestvéreinket leginkább érintő kérdésekkel foglalkozunk.

Bibliaórás közösség

A bibliaórás közösség gyülekezetünk hagyományos bibliaórás köre. Az alkalmak szerdán, 17 órakor kezdődnek, amelyeken lehetőség nyílik imádságra, igehallgatásra, beszélgetésre, és a közösség megélésére.

Presbiteri bibliakör

A kör gyülekezetünk presbitereinek, pótpresbitereinek kínál lehetőséget az együttlétre. Az alkalom minden hónap első szerdáján, 18 órától kezdődik a gyülekezeti teremben.

IFI kör

Az ifjúsági kör gyülekezetünk konfirmáltjainak köre. A konfirmációi vizsga után hívjuk és várjuk ebbe a körbe fiataljainkat 14-18 éves korig. Az alkalmak hetente csütörtökön, 17 órakor kezdődnek a gyülekezeti teremben. 

Katechéta Kiskör

Ebben a tanévben kapcsolódtam a katekéta, hitoktatói kiskörbe.

Kislányomat gyermek istentiszteletekre kísérve érkeztem és figyelhettem meg azt a munkát, amit az előttem járók végeztek. Ahogyan a gyülekezetbe is jó tartozni, ugyanígy hálás vagy az Úristennek és elhívásom által örömmel tartozom ebbe a kiskörbe, azért is mert jelentkezésem után szerető és támogató befogadásban részesülhettem.


Hitoktatóként a gyermekek szinte minden korosztályával találkozhatunk, ami sok új tapasztalatot, élményt nyújt az otthoni gyermeknevelésben is. Mi katekéták is sokfélék vagyunk. Egy-egy kisköri találkozó alkalmat ad bibliai ismereteink elmélyítésére, szakmai, oktatási kérdések, tapasztalatok megvitatására, személyes tanítási, könyvbéli, egyéb kulturális élményeink örömeink, gondjaink megosztására is.

Legutóbbi alkalmunkon egyik társunk (O.J.) pl. felvetette az ún. „Gyerekszáj” téma weboldalon való megjelenítésének ötletét, amit lelkesen fogadtunk és nagyon jó ötletnek tartunk, hiszen ténylegesen annyi kedves, ártatlan néha akár megmosolyogtató dolgot tud egy-egy gyermek mondani a gyermek istentiszteletek alkalmával, hogy kár lenne megfeledkezni az elhangzottakról.


A közösség elsődleges célja, hogy az óvodáskorú gyermekektől a konfirmandus korosztályig közelítse a gyermekeket Istenhez, természetesen a gyülekezet vezetőire, többi tagjára is támaszkodva. Másrészről támogatjuk, emeljük, fejlesztjük egymást a hitben, hogy ezáltal is hitelesebben közvetíthessük a ránk bízottaknak Istent, az Isteni tanítást.


Akit érdekel ez az elfoglaltság és szívesen tartozna egy vidám, sokszínű csapathoz, szeretettel várjuk soraink közé!