IGEI ÜZENET

Karácsonyi gondolatok
2021-12-23

Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” (Mt. 2,10-11)

A fenti szakaszból három szó ragadott meg: öröm, imádat, ajándék. Mind a három kifejezés arról árulkodik, amit az ember él át, tapasztal meg a Megváltó jelenlétében. Részletezzük röviden:

Öröm. A napkeleti bölcsek mérhetetlen nagy örömmel örvendeztek, amikor meglátták, hogy a csillag, amit követtek megállt Betlehem egyik kis istállója fölött (vö. Mt.2,8kk versekben) Örvendezésük még nem a kisgyermek miatt volt, hiszen még nem látták őt, hanem amiatt, hogy odaértek, hogy megtalálták a Messiást. Nekünk is igen nagy lehet az örömünk, hiszen 2021 karácsonya már az ajtó előtt kopogtat, és végre együtt ünnepelhetünk szeretteinkkel. Református templomaink tetején lévő csillag miatt mindig örvendezés foghat el, mert tudhatjuk, hogy ahol a csillag, ott lehet találkozni a Megváltóval. Van-e most ilyen örömöd?

Imádat. A napkeleti bölcsek örömükben egy percet sem tétováztak, hanem bementek a házba és ott meglátták Őt, akit eddig csak szívükben, hitükben láttak: a Megváltó Úr Jézus Krisztust. Örömük mellé a hódolat, az imádat szegődött társul. Figyelmeztet bennünket ez a szó. Karácsony szent ünnepe hiábavaló és üres lesz, ha örömeink mellé nem társul a Megváltó iránti imádatunk. Mert nem elég örvendezni a szeretet ünnepén egymásnak és az ajándékoknak, sőt az sem elég, ha csak örvendezünk a Megváltónak, hanem imádnunk is kell Őt – teljes szívvel, lélekkel, akarattal és erővel.

Ajándék. Miben teljesedik ki az örömük és az imádatuk? Abban, hogy odaadják mindazt, amivel készültek a találkozásra: az ajándékaikat. Egyre inkább az elevenedik meg ebből a történetből, hogy a napkeleti bölcsek összeszedték otthon az aranyaikat, mirhájukat, az ajándékaikat és alig várták, hogy mindezeket a Megváltó lába elé tegyék. Te mit adsz Neki ezen a karácsonyon? Te is összekészítettél Neki valamilyen ajándékot? Ha most pánikba esnél, és azon gondolkodnál, hogy lemaradtál erről, ne tedd! Ugyanis van egy olyan ajándék, amely mindig nálad van, és aminek Ő leginkább örül. A szíved. Add Oda az örömöd és az imádatod mellé a szívedet ajándékul Istennek, hiszen Ő is odaadta, beletette a szívét abba a betlehemi jászolba, Jézus Krisztus a mi Megváltónk személyében.

Örvendezz! Imádd! Add át Neki ajándékodat: magadat! Hiszen Ő mindent odaadott neked, érted!

Ámen!

Strifler Zoltánné

segédlelkész