IGEI ÜZENET

„Vegyetek Szentlelket!” (Jn.20,22)
2021-05-20

Olvasásra: Apostolok Cselekedetei 2,1-13

 

Isten cselekedetei nyomán mindig valami újdonság születik. Gondoljuk csak végig (a teljesség igénye nélkül): amikor megteremtette az egész univerzumot, megszületett a Földünk is, benne az ember. Amikor Jézus a földre jött, megszületett a Megváltó, és már akkor elkezdődött a „megváltásunk hajnala”. Amikor a Lélek kitöltetett az első Pünkösdkor megszületett AZ Egyház. Isten hatalmas cselekedetei mindig valami újdonságot hoznak el. A jó hír, a pünkösdi örömhír az Testvéreim, hogy Isten személyesen a mi életünkbe is új dolgokat akar elhozni: először újjászülve a Krisztust követő, szolgáló életre, majd pedig meg-megújítva - amolyan szoftverfrissítés módján -, gondolatainkat, cselekedeteinket megtisztítva formál. Azonban ahhoz, hogy Isten újdonságot hozó csodás cselekedeteiben részesüljünk, szükségünk van Valakire, mégpedig a megújító, megelevenítő Szentlélekre!

Te, kedves Testvérem, aki olvasod e sorokat: Vegyél Szentlelket! Vegyed ezt a drága Szentlelket és tapasztald meg, ahogy újjászül, újjáteremt és átformálja az életedet, megújítja a kapcsolataidat, a gondolataidat, a szívedet! A gyászodban békességet és reménységet hoz, a megtört házasságodat, kapcsolatodat újjáteremti, feltámasztja, és erősebbé teszi, mint az valaha is volt. A kisebbrendűségi érzéseidet, félelmeidet, aggódalmaidat eltörli, a szíved vágyaid kielégíti és betölti. Te, kedves győri gyülekezet: Vegyed ezt a Szentlelket, hogy szolgálatodat, életedet, küldetésed és megmaradásodat ennek a csodákat teremtő, újjáteremtő Isten-i Léleknek az oltalma alatt láthasd és tudhasd biztonságban! Vedd a Szentlelket, hogy láthasd az ébredést, de vedd a Szentleket akkor is, ha most a magvetés ideje van. Szolgálj szabadon! Ne görcsölj, ne legyél borúlátó a jövő miatt, hiszen ahol az Úr Lelke ott a szabadság!(2Kor.3,17) A szabadság arra, hogy higgy, bízz, remélj az újjáteremtő Lélekben! Lélek nélkül csak vallásos emberek vagyunk, de Szentlélekkel a megbékélt Isten hírnökei ebben a világban (lásd Jn.20.20kk). Ezért ezen a Pünkösdön az apostollal együtt arra kérünk és bíztatunk: „Béküljetek meg az Istennel” (2 Kor.5,20) és Vegyetek Szentlelket!

Strifler Zoltánné segédlelkész