Győri Református Bölcsőde létrehozása – TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001

2023-06-13

Bölcsőde beszámoló

Győri Református Bölcsőde létrehozása – TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

KONZORCIUMI TAG: Győri Református Egyházközség

A PROJEKT CÍME: Győri Református Bölcsőde létrehozása

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-6.2.1-19-GY1-2019-00001

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 592.000.000 Ft.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: A projekt keretében a Győri Református Egyházközség által fenntartott új, egyházi, két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épül, mely a mai kor elvárásainak megfelelően energiatakarékos és akadálymentesített is lesz.
A Győri Református Bölcsőde a Bálint Mihály utcában épül meg, melyen jelenleg 2 épület áll: a református templom és a volt sóház épülete, mely több mint 150 éves. A sóház épülete a szakvélemények alapján felújítás során sem érné el azt az állapotot, mint egy új építés esetén, a felújítás hatására az épület fenntartási költségeiben nem történne jelentős mértékű csökkenés, mely a felújítást igazolná. Ennek következtében a meglévő sóház épülete elbontásra kerül, és egy új, a bölcsődei funkciónak, valamint jogszabályi elvárásoknak és korunk igényeinek megfelelő bölcsőde épül a helyére. A tervezett épület huszonnégy 3 éven aluli gyermek napközbeni bölcsődei ellátását biztosítja, két 12 fős csoportban.
Az új épület építése mellett a projekt része eszközbeszerzés, játszóudvar kialakítása, babakocsi tároló létesítése, parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása.
A fejlesztés nem csak a 3 év alatti kisgyermekek ellátását célozza meg; egy új, szolgáltató családbarát intézmény létrehozásával hatással van a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra való visszatérésére is, hogy elérhető legyen számukra is a munkavállalói mobilitás és nagyobb legyen munkavállalási esélyük.
A projekt átfogó célja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, a 3 éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásainak bővítése, a szolgáltatások minőségének javítása.
A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével biztosítható egy minőségi, színvonalak oktató – nevelő munka, valamint az ehhez megfelelő egészséges, motiváló hatású, gyermekbarát és biztonságos környezet. Az új bölcsőde kialakításával elősegíthető a kultúrhigiénés szokások kialakítása, az érzelmi fejlődés és szocializáció útján való elindulás. A fejlesztés során fontos alapelv, hogy biztosított legyen az egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyű hozzáférés alapelve. A magas színvonalú ellátással olyan gyermekek fejlődése is kiegyensúlyozott lehet, akik számára a szülői, otthoni környezet nem tudja ezt megfelelően biztosítani.

A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023. 02. 28.