Gyülekezeti alkalmaink az interneten

2021-01-08

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szolgál” (Róma 8,28)

           Krízishelyzetben nehéz felismerni ennek a versnek az igazságát.
Márpedig mély krízist élünk át ebben az időszakban az életünk, az egészségünk és a gyülekezetünk közössége szempontjából is: hiszen a templomaink zárva tartanak, nem találkozhatunk személyesen. A krízisben leggyakrabban az akadályt látjuk: korlátok közé szorít, veszélyeztet: nem tehetjük azt, amit szeretnénk, úgy, ahogy szeretnénk.
          Ha Isten üzenetét komolyan vesszük, és szeretettel fordulunk hozzá, felismerjük, hogy a krízis valójában lépcső! Ha fellépünk erre a lépcsőre, szintet léptünk, és hitben, bizalomban, szeretetben, és közösségben is haladni fogunk – a megpróbáltatások és a járatlan utak ellenére is - minden a javunkra fog szolgálni!
        Ez a meggyőződés vezetett bennünket abban, hogy megpróbáljuk minél jobban kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a nehéz helyzetben nyíltak meg a számunkra. Szeretnénk rendszeresen elérni Testvéreinket Isten erősítő, vigasztaló, buzdító üzenetével, hogy az online térben is az Isten Szentlelke által teremtett valóságos lelki közösséget tudjuk megélni az Úrral és egymással, miközben az Igére figyelünk és imádkozunk!
 
A járvány alatt az online tér lehetőségeit kihasználva a következő rendszeres alkalmakon várjuk szeretettel testvéreinket:

1.    Van öt perced? – kezdd velünk a hétköznap reggeleket!
Öt perces napindító a gyülekezetünk Youtube csatornáján és Facebook oldalán hétköznapokon reggel 6 kor.

2.    P+P – presbiter percek, parkolj le nálunk!
Presbitereink egy-egy igevershez fűzött imádsága kísérheti napjainkat! Elérhető a honlapunkon, és a Facebook oldalunkon is.

3.    Esti áhítat szerdánként.
Rövid esti igetanulmány és imádság szerdánként 17 órakor, amely segít kapcsolatban lenni és maradni Istennel és egymással.

4.    Vasárnapi istentisztelet
Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor, a Youtube csatornánkon, amelyen szeretett templomunk csendjében élhetjük meg az Istentünk által bennünk és közöttünk munkált közösséget.

Online elérhetőségeink:
- Youtube csatorna :  Győri Református Egyházközség
- Facebook oldal :  Győri Református Gyülekezet
- Gyülekezetünk honlapja:   www.gyorref.hu

A Győri Református Egyházközség Elnöksége