Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk

2020-11-10

Kedves Testvérünk! A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedéseknek megfelelően zsinatunk Elnökségének állásfoglalása és kérése alapján egyházközségünk nyilvános istentiszteletei, gyülekezeti alkalmai szünetelnek.

Az istentiszteleti alakalmaink online elérhetőek egyházközségünk:
- Youtube csatornáján, (Győri Református Egyházközség),
- a Facebook oldalán (Győri Református Gyülekezet),
- a gyülekezetünk honlapján (www.gyorref.hu).

A lelkészi hivatalunk telefonon, vagy online érhető el  a 0696337323, vagy a 06304660858-as telefonszámon, illetve a  e-mail címen.

A lelkipásztorok elérhetőségei:
Wagner Tamás:    06 30 4660858  (e-mail:)
Pálfi Zsuzsanna:   06 20 3303350  (e-mail:)
Erlitz Anita:          06 30 5684662  (e-mail:)
Strifler Zoltánné:  06 20 3965056 (e-mail:)

Zsinatunk Elnökségének levele:


    „A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:


     Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.


     Kérjük, hogy az egyházi testületek hivatalaiban és a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet tartsanak, közzétéve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék.


     Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.


     Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez.


     Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon és az egyéb egyházi média felületeinken számos online áhítat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos tájékoztatást adunk.


     Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.”

(https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/koronavirus-ismet-online-terbe-koltozik-egyhazunk/)

Áldás, békesség!