Presbiteri konferencia

2018-10-01

A Pápai és az Őrségi Református Egyházmegye közös konferenciát tartott 2018. szeptember 15-én,


szombaton a Győri Református Egyházközség Kossuth utcai templomában és a szomszédos Kossuth Középiskola tantermeiben. Több, mint 200 presbiter és lelkész érkezett Győrbe 42 egyházközségből ezen az augusztusi nyarat idéző napon, szabad idejét szívesen arra áldozva, hogy az országon belüli elvándorlás problémakörét tárgyalja meg.

Kihívást jelent az országon belüli nagyszámú elvándorlás, nemcsak az elbocsátó-és befogadó településeknek, hanem az ezekben működő egyházközségeknek is.

A konferencia erre kereste a megfelelő válaszokat, nem akut problémaként, hanem Istenre figyelve, megoldandó feladatként felfogva azokat. Az egyik oldalon vészesen fogyó kis gyülekezetekről, a másik oldalon a gyarapodás lehetőségét felismerő gyülekezetekről volt szó és mindkét oldalon vannak megoldásra váró feladatok.

A nyitó áhítatot Steinbach József püspök úr tartotta a Fil 4:1- ből merítve gondolatait, az Úrban való megmaradásra és küzdésre buzdítva mindnyájunkat.
Meghallgathattuk Dr. Vladár Gábor soproni lelkipásztor és egyetemi tanár előadását, amely a gyarapodó, befogadó gyülekezetekről szólt, illetve Benke András és Kinga előadását - akik lelkészházaspárként a borsodi Szendrőládon szolgálnak -, ők az elbocsátó, fogyatkozó helyzetű kisgyülekezetek szempontjából világították meg az elvándorlás témáját.
Tanulságos és élvezetes előadások hangzottak el. Az ebéd után következtek a kiscsoportos beszélgetések, majd immár újra együtt a beszámolókat hallgatták meg a jelenlévők. A beszámolókon elhangzott legfontosabb megállapításokat, javaslatokat azonnal kivetítve is láthatták, amelyet majd elektronikusan is megkapnak az egyházközségek presbiterei és lelkészei.

     A konferencia jelentősége abban volt, hogy a fennálló társadalmi jelenségre nem csupán szemlélőként tekintettek rá a református közösségek képviselői, hanem Istenre figyelve aktív, kézzelfogható megoldásokat kerestek, és azokat igyekszenek a jövőben megvalósítani.

A rendezvény záró áldását Szakál Péter az Őrségi Egyházmegye esperese végezte.