IGEI ÜZENET

Húsvéti igei üzenet
2021-04-03

"Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért." (Mt.20,28)

Szeretett Testvéreim!

Sok minden ért bennünket az elmúlt egy évben, amelyet talán nem volt még időnk feldolgozni. Folyamatos megküzdeni valókkal állunk szemben: egészségügyi, gazdasági, szociális, hitbéli területeken egyaránt. Amikor fellélegeztünk egy picit a vírus kapcsán, akkor összerándult a gyomrunk az anyagi terhekre gondolva. Amikor fellélegeztünk, hogy végre együtt élhetjük meg az ünnepet, találkozhatunk, akkor megint támadt a vírus, megint el kellett válnunk egymástól. Igen, sok helyen kell megküzdenünk az „életben maradásért”. De valóban csak erről szól ez a helyzet? A „túlélésről”, az „életben maradásról”? Ne túl élni akarjunk, hanem életet adni, az Élet felé mutatni és vezetni ezt az elveszett világot. Ne „átvészelni” akarjuk ezt vírushelyzetet, hanem felvállalni az egyház küldetését: lelkeket menteni Krisztusnak, Krisztussal! Most van igazán szükség mindannyiunk prófétai hangjára! Te, aki az Övé vagy, hirdesd! Hirdesd a munkahelyeden, a kórházi ágyon, a családod körében, úton-útfélen, hogy Jézus Krisztus Él és Benne bűnbocsánat és örök élet van elkészítve. Hirdesd, hogy „aki meghal is, él”! Hirdesd, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte..”! Hirdesd, hogy Jézusnak „adatott minden hatalom mennyen és földön”! Hirdesd, hogy „semmi sem választat el bennünket az Isten szeretetétől”!

Kívánom, hogy Istenünk Szentlelke adjon bátorságot, hitet és reménységet, hogy 2021. Húsvétján, ebben a nagy nyomorúságban is, az Ő egyháza, az övéi bátran tudjuk hirdetni, mindazt, amit szép dicséretünk így fogalmaz meg:

Lásd: millióknak lelke megkötözve,
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;
Nincs, kitől hallja: Megváltónk keresztje
Mily gazdag élet kútja lett neked.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

Mondd minden népnek: elveszett juháért
Mit tett a Pásztor – csuda szerelem –
Földig hajolt a kárhozott világért
S meghalt alant, hogy élhess odafenn.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! (RÉ 397.)

Strifler Zoltánné segédlelkész