IGEI ÜZENET

2019-04-12

”Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.”
(János 14,18-19)


   Isten személyes jelenléte nélkül árvák lennénk a világban. Az Úr jól látja, hogy milyen nagy szükségünk van a vele való személyes közösségre, együttlétre. A húsvét csodájában ennek a lehetőségét teremtette meg Isten a számunkra: Jézus Krisztusban eljött közénk, szenvedett értünk, és a kereszten az életét adta oda értünk.

Húsvét hajnala, Jézus feltámadása az élet diadala volt a halál fölött! A számunkra ez bűneink bocsánatát, a megváltást, és magát az életet is jelenti. Feltámadása után az Úr még negyven napig megjelent tanítványainak, majd mennybemenetele után Szentlelkét árasztotta ki ránk, hogy megvalósulhasson az ígérete: „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Húsvét csodáját és örömét élhetjük meg abban, amikor felismerjük Urunkat, ahogy megszólít, vezet, gondot visel ránk, vígasztal és erősít.