IGEI ÜZENET

Karácsonyi igei üzenet
2018-12-02

 „Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,4-7)

   Megrendítő Isten határtalan szeretete és az emberek kirekesztő érzéketlensége, önzése. Az Úr, a teljesség, aki mindenek felett való, testet öltött: megszületett egy kisgyermekben, Jézus Krisztusban. Vállalta az ember lét nehézségeit, kiszolgáltatottságát. Közösséget vállalt a kicsikkel, megvetettekkel, kirekesztettekkel. Mindezt azért tette, hogy Jézus Krisztus által értünk adva az életét, megmentsen bennünket, nélküle elveszetteket!

Milyen szomorú, hogy már a születésekor sincsen hely a világ Megváltója számára! Egy nyomorúságos istállóban született meg Isten legnagyobb csodája, az emberiség legnagyobb kincse!

Évezredek óta mintha nem is változtunk volna. Zajlik az életünk, a rengeteg tennivaló, gond és öröm között perifériára szorul a Szent, aki azért jött, hogy az életünk világossága és egyetlen reménye legyen. Változtassunk ezen most, az adventre, karácsonyra készülve! Fogadjuk Őt, Jézust, a feltámadt Urat nyitott szívvel, legyen számára hely az életünkben, hogy részünk lehessen a megváltás csodájában, és az Istennel való találkozás meghitt örömében!