IGEI ÜZENET

"Isten elküldte Fiát..."
2017-11-29

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk” (Galata 4,4-5)


    A lelkünk mélyén érezzük, hogy a világ tart valamerre. Aggódva figyeljük az irányt: mintha nem jó felé haladnánk... De jó lenne jó felé menni: megélni és felmutatni azt a szeretetet, békességet, jóságot, amelyre kimondatlanul is vágyunk!

Isten lehetőséget ad arra, hogy végre jó irányba haladjon az élerünk! Az idő teljessége, szinte az idő közepe - amely minden valódi irányt megszab - Jézus Krisztus megszületése volt. Ne csak az időszámításunk kezdeteként tekintsünk karácsony csodájára! A távoli múlt, és jelen életünk  szálai is Krisztusra mutatnak. Az Úr évezredekkel ezelőtt is elkészített mindent szent Fia érkezéséhez, és ma, a mi életünkben is ezen fáradozik! Az életünk eseményeinek nem látható szálai Krisztushoz vezetnek: Isten terve az, hogy Krisztus személyesen érkezzen meg az életünkbe -  adventben, és karácsonykor is! Istennek célja van a vele való személyes találkozásunkkal: szeretne bennünket gyermekeivé fogadni, kegyelme és Szentlelke által!


Fogadjuk Őt nyitott szívvel, Úrként, Megváltóként, hogy átélhessük karácsony csodáját!