IGEI ÜZENET

Eljön hozzátok a Szentlélek!
2017-06-01

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”

Apostolok cselekedetei 1,8

Páratlan, egy új világkorszakot elindító eseményről tudósít bennünket pünkösd története:
    „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2, 3-4)


    A tanítványoknak eddig is számos Istennel kapcsolatos élményük volt. Átélték a magszólítottság valóságát: Jézus maga hívta el őket, tanítvánnyá váltak és hittek benne. Pünkösdkor, húsvét után ötven nappal Isten Szentlelke jött el hozzájuk, teljesen betöltötte az életüket. Erre a találkozásra régen készültek már. A mennybe menő Jézus szavainak engedve tíz napot együtt töltöttek, imádkozva, várva sz ígéret beteljesedését. Fel kellett készülniük lélekben. Megerősödtek abban, hogy Krisztus feltámadt értük. Elmélyültek  abban, hogy kegyelmet és új életet kaptak Krisztustól. Tanulták megnyitni az életüket az Úr előtt. A várakozás nem volt hiábavaló: a Szentlélek megérkezett hozzájuk! Nem Váratlan látogatóként, nem vendégként, hanem életet meghatározó Úrként jött!


    Isten Szentlelke által azóta másként van jelen a világban, mint addig: egészen személyes, mély leli közösséget vállal velünk, úgy, hogy az ma is látható és hallható is legyen. Jelenléte láthatóvá válik, ahogy újjáteremti az életünket, hallhatóvá válik az erővel megnyilvánuló bizonyságtételekben.


    Élmények után sóvárgó világunkban ( 3D, virtuális valóság, kalandpark, extrém sportok...) a legnagyobb élmény kopogtat az ajtónkon: a feltámadt Jézus, Szentlelke által szeretne eljönni hozzánk, együtt lenni velünk, az életünk értéket, életet hordozó tartalmává válni! Várd Őt, keresd Őt, nyisd meg az életed előtte, keresd hittestvéreid közösségét, és eljön hozzád is a Szentlélek, élettel, erővel, reménységgel megajándékozva téged!